Djopzz en Invia slaan de handen ineen

Djopzz en Invia slaan de handen ineen

Vooral de groep mensen met een kwetsbare arbeidsmarkt positie heeft een zorgvuldige voorbereiding nodig om toe te kunnen treden tot de arbeidsmarkt. Maar ook daarna is het belangrijk dat er aandacht blijft voor de doorontwikkeling en begeleiding, zodat men zich ook staande kan houden op de arbeidsmarkt.

Juist om deze redenen hebben Invia Talentenfabriek en Djopzz elkaar gevonden en is op 22 april een formele samenwerkingsovereenkomst getekend.

Invia is al 10 jaar een leerwerkbedrijf dat tot doel heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om stappen te zetten op de arbeidsmarkt. Door passend werk te bieden op ieders eigen niveau en met de juiste begeleiding, komen mensen tot bloei.

Djopzz is gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van bedrijven bij sociaal ondernemen en inclusief werkgeverschap. Door het creëren en organiseren van werk voor mensen met een grotere afstand tot werk maar ook door het begeleiden en adviseren van bedrijven (MVO advies).

Door de samenwerking ontstaat er een aaneengesloten dienstverleningstraject. Waarbij kandidaten het hele proces van activeren, ontwikkelen en betaald werk kan doorlopen. En waarbij werkgevers al in een vroeg stadium meedenken over de ontwikkeling van hun toekomstige medewerker.

Bas Winkel (directeur Invia) en Eric Krabbe (directeur Djopzz)  geloven sterk dat door deze samenwerking een deel van de kloof tot vraag en aanbod kan worden overbrugd.

Delen