Nieuws

Loonstijging voor schoonmakers, openbaar vervoer en onderwijs

25 oktober 2023

De lonen voor schoonmakers, medewerkers in het openbaar vervoer en onderwijs gaan per 1 november omhoog. Dit is het resultaat van onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers.

Schoonmaak

De loonsverhoging voor schoonmakers is een belangrijke stap in de verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor deze groep werknemers. Schoonmakers zijn vaak laagbetaald en hebben te maken met zware en onregelmatige werktijden. Voor schoonmakers gaat het om een totale loonsverhoging van 13% in 4 stappen. Dit geldt voor alle schoonmakers, ongeacht hun functie of ervaring. De loonsverhoging komt bovenop de eerdere loonsverhoging van 2,5% in januari 2023. 

Komende loonstijgingen

  • 1 november 2023 - 3,5%
  • 1 januari 2024 - 3%
  • 30 juni 2024 - 5,5%

Openbaar vervoer

Voor medewerkers in het openbaar vervoer gaat het om een loonsverhoging van 2,3%. Dit geldt voor alle medewerkers, ongeacht hun functie of ervaring. De loonsverhoging komt bovenop de eerdere loonsverhoging van 2,3% in januari 2023.

De loonsverhoging voor medewerkers in het openbaar vervoer is ook een belangrijke stap in de verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor deze groep werknemers. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben te maken met lange werktijden en stressvolle omstandigheden. De loonsverhoging van 2,3% is een eerste stap in de richting van een betere beloning en arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in het openbaar vervoer. In totaal gaan de lonen met 15% omhoog tot en met 1 januari 2026.

Komende loonstijgingen

  • Per 1 oktober 2023 – 4%
  • Per 1 januari 2024 – 2%
  • Per 1 juli 2024 – 2%
  • Per 1 januari 2025 – 2%

Onderwijs

Al het onderwijspersoneel krijgt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 een loonsverhoging van 10%. Ook zullen de onderwijsmedewerkers in november dit jaar een eenmalige uitkering zien op hun loonstrook én gaat de reiskostenvergoeding van 12 naar 17 cent per kilometer. Ook is er voor november 2023 een eenmalige uitkering afgesproken. Personeel in de laagste salarisschalen -schaal 1 tot en met 5- ontvangen bij een fulltime dienstverband € 1000,- bruto. Voor personeel in de schalen 6 tot en met 9 is het € 600,- en voor iedereen vanaf schaal 9 gaat het om € 350,-.

Minimumloon

Daarnaast gaat het minimumloon per 1 januari 2024 omhoog naar € 13,27 per uur. 

De loonsverhoging van het minimumloon is een belangrijke maatregel om de koopkracht van werknemers te verhogen. Het minimumloon is de ondergrens voor de beloning van arbeid. Door het minimumloon te verhogen, wordt ervoor gezorgd dat werknemers een inkomen krijgen waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.