Reglementen en Keurmerken

Wij vinden heb belangrijk om een vertrouwd en betrouwbaar uitzendbureau te zijn. Daarom zijn wij aangesloten bij de ABU, gaan betalingen over een G-rekening en zijn we gecertificeerd NEN 4400-1.

Het ABU-keurmerk geeft opdrachtgevers én uitzend- en payrollkrachten het vertrouwen. Het keurmerk stelt eisen op de volgende onderdelen:

Klik hier voor meer achtergrondinfo over het ABU-keurmerk.

Europese privacywet

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Hiervoor hebben we een Cookie reglement en Privacy statement opgesteld.

Anti-discriminatie beleid

De bedrijfsvoering van ons is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgelijkestaat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

  • Wat Djopzz verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
  • Wat het standpunt is van Djopzz ten opzichte van discriminatie/discriminerende verzoeken;
  • Handelen door de medewerkers;
  • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding;
  • Verantwoordelijkheden van de werkgever.

Lees hier ons volledige Anti-discriminatiebeleid!

Algemene voorwaarden Djopzz

Op al onze aanbiedingen, diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees het hier.