Nieuws

Nieuw minimumloon per 1 juli 2023 en verhoging cao-beloning allocatiegroep

In januari 2023 is het minimumloon omhoog gegaan met 10%. In juli 2023 zal het wettelijk minimumloon (WML) nogmaals stijgen met 3,13%.  Daarnaast is er een verhoging van de cao-beloning allocatiegroep. Wat dit exact inhoudt, lees je hieronder

Verhoging mimimuloon

Het minimumloon geldt voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar is er een minimum jeugdloon. Dit jeugdloon is een percentage per leeftijd, gekoppeld aan het minimumloon voor volwassenen. Mede vanwege de inflatie is er op 1 januari 2023 een extra stijging geweest van 10,15% en in juli komt hier dus een percentage van 3,13% bij op.

Dit houdt in dat:

  • Werknemers van 21 jaar en ouder recht hebben op een brutoloon van minimaal  €1.995,- per maand.
  • Dat is € 460,40 per week
  • Dat is € 11,51 per uur bij een 40-urige werkweek.

Hieronder vind je een overzicht van de minimumlonen:

Verhoging cao-beloning allocatiegroep

De verhoging van het minimumloon heeft directe gevolgen voor de beginsalarissen van de tabel voor de cao-beloning allocatiegroep.

Per 1 juli 2023 veranderen de opgenomen beginuurlonen. Voor de functiegroepen 1, 2 en 3 geldt het minimumloon (per 1 juli 2023: € 11,51 o.b.v. een 40-urige werkweek). Voor de functiegroepen 4, 5 en 6 geldt dat het uurloon wordt verhoogd met het afgesproken percentage van de WML-verhoging, namelijk 3,123% per 1 juli 2023.

Per 1 juli 2023 stijgt het minimumloon met 3,13%.