Meest gestelde vragen

Djopzz heeft de meest voorkomende vragen hieronder op een rij gezet. Zo vind je direct je antwoord.
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. 

 

Telefoon Zwolle: 038-7601180
Telfoon Almelo: 0546-200225
 
E-mail: info@djopzz.nl

 

Bezoekadres:
Burgemeester van Roijensingel 16

8011 CT Zwolle

Plesmanweg 9 (verzamelgebouw Matrix)
7602 PD Almelo

 

Als u direct contact met ons wilt opnemen kan dat ook via het contactformulier.

Iedereen die in Nederland werkt moet loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen. Dat betekent dat er een bepaald percentage van je loon wordt ingehouden; ook wel loonheffing genoemd. Loonheffingskorting is een korting op het bedrag dat je betaalt aan loonheffing.

 

Let op! Je kan slechts bij één werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepassen.

 

Ontvang je loon of een uitkering van meerdere werkgevers en/of uitkeringsinstanties? Dan doe je er verstandig aan de loonheffingskorting bij die werkgever of uitkeringsinstantie toe te passen waar je het hoogste loon of de hoogste uitkering ontvangt.

Als je bij Djopzz gaat werken dien je bij inschrijving op het opgaveformulier of door middel van een loonbelastingverklaring aan te geven of wij als werkgever de loonheffingskorting moeten toepassen. 

Als je tijdens jouw dienstverband bij Djopzz een wijziging wilt doorvoeren met betrekking tot de loonheffingskorting, dien je een nieuwe loonbelastingverklaring in te vullen. Dit formulier kan je downloaden van onze website: Wijzigen loonheffingskorting.

 

Let op! Een wijziging gaat altijd in aan het begin van de loonperiode die bij jou van toepassing is (week, maand of 4-weken) en kan niet midden in een loonperiode gewijzigd worden. Vul je wel een datum in midden in de loonperiode dan zal de wijziging pas ingaan met ingang van de nieuwe loonperiode. 

Djopzz betaalt op basis van de gemaakte afspraken per loonperiode (week, maand of 4-wekelijks) het salaris uit, mits we tijdig over de gewerkte uren beschikken. Krijg je per week betaald, dan wordt het salaris iedere vrijdag uitbetaald.

De betalingsmomenten voor 2020 kun je terugvinden in dit document.

Per periode (week, maand of 4-weken) stellen wij jouw loonstrook op. De loonstrook wordt aan het eind van iedere periode digitaal (per e-mail of via e-UUR) naar je verstuurd. Alleen in hoge uitzondering verstrekken wij de loonstroken per post.

Op de loonstrook staat vermeld hoe jouw loon is opgebouwd, wat je het lopende jaar al hebt verdiend, welke premies zijn ingehouden en hoeveel reserveringen je hebt opgebouwd. Op de loonstrook staan tevens cumulatieve van opgebouwde reserveringen. Daarnaast vind je er, indien van toepassing, onkostenvergoeding zoals reiskosten.

Als je een vraag hebt over jouw loonstrook, mag je ons altijd bellen of mailen. Dit kan op telefoonnummer: 038-7601180 of mail naar info@djopzz.nl.

Wanneer je als gevolg van ziekte niet in staat bent te werken, dien je dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een uur voor aanvang van de werkzaamheden, te melden bij jouw contacpersoon bij de opdrachtgever. Tevens dien jij je vóór 9:00 persoonlijk telefonisch ziek te melden bij Djopzz door te bellen naar telefoonnummer 038-7601180. 

Ben je weer beter? Meldt dit ook bij de opdrachtgever én bij Djopzz.

In geval van ziekte is er een ziekteverzuimreglement van toepassing. Welk verzuimreglement voor jou van toepassing is, is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die je van Djopzz gekregen hebt. Het verzuimreglement kan je vinden in onze werkwijzer.

Dit is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die je bij Djopzz gekregen hebt. In onze werkwijzer staat beschreven wat er bij je van toepassing is.

Als je vrij wilt nemen, dien je dit altijd eerst met jouw opdrachtgever af te stemmen. Vervolgens dien je deze verlofuren zelf aan ons door te geven. Dit kan alleen schriftelijk, bij voorkeur per e-mail naar info@djopzz.nl. Vermeld daarbij het volgende:

  • Reden van het verlof;
  • Hoeveel verlofuren je op wilt nemen;
  • Datum of periode waarin je verlofuren wilt opnemen. 

Je bent ziek en dat is erg vervelend. Misschien werk je hierdoor niet of maar gedeeltelijk. De gevolgen voor uw inkomen en re-integratie hangen af van jouw situatie.

 

Als je in dienst bent en ziek wordt, blijft Djopzz in de meeste gevallen (een deel van) jouw loon doorbetalen, eventueel aangevuld door het UWV of zelfs volledig door het UWV.

 

Meld je zo snel mogelijk ziek bij Djopzz. Samen maken we dan afspraken over jouw re-integratie. Soms kan Djopzz voor jou zelfs een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV. De eerste 2 jaar van jouw ziekte, is Djopzz verplicht om jouw loon door te betalen. Djopzz betaalt je per jaar minstens 70% van jouw loon. In de meeste cao’s staat dat een zieke werknemer 170% van het loon over twee jaar krijgt betaald. Vaak is dit in het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%.

 

Bovenstaande geldt echter niet in het geval van een Arbeidsovereenkomst met uitzendbeding, hier geldt over het algemeen: geen werk, geen loon. Het hangt dus af van het soort arbeidsovereenkomst wat je met Djopzz hebt of je doorbetaald krijgt bij ziekte.

 

Loopt jouw contract af terwijl je nog ziek bent? Dan kun je vanaf dat moment een Ziektewet-uitkering krijgen.

Verwacht je een kind? Gefeliciteerd! Je krijgt in de periode rond de bevalling zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tijdens dit verlof en na de bevalling ontvang je een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

 

Voor de bevalling krijg je zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. Na de bevalling krijg je bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Djopzz vraagt voor jou de zwangerschaps- en bevallingsuitkering in 1 keer aan.

 

Je zwangerschap dien je uiterlijk 3 weken voordat je met zwangerschapverlof gaat te melden. Maar meld dit liever eerder. Een zwangerschapsverklaring is nodig om je zwangerschapsverlof en zwangerschapsuitkering aan te vragen. 

Djopzz vraagt namens jou de uitkering aan. Om deze uitkering voor je aan te vragen, hebben wij een verklaring nodig met de vermoedelijke bevallingsdatum. Wij vragen de WAZO-uitkering maximaal 4 weken en minimaal 2 weken voor de ingangsdatum van jouw zwangerschapsverlof aan. Vertel daarom op tijd dat je zwanger bent.

 

Zodra de zwangerschaps- en bevallingsuitkering zijn aangevraagd, krijg je binnen 4 weken een brief over de hoogte van jouw uitkering. Je ontvangt deze brief via Mijn UWV op uwv.nl. Djopzz ontvangt een kopie van deze brief. Ook andere brieven over de hoogte en de duur van jouw uitkering vind je op Mijn UWV op uwv.nl

Je bouwt 8% vakantiegeld op over het brutoloon van jouw gewerkte uren.

Het vakantiegeld wordt normaal gesproken ieder jaar in de maand mei uitbetaald. Het is niet mogelijk om het vakantiegeld op andere momenten uit te laten betalen.

Als je bij ons gewerkt hebt en in de maand mei niet meer werkzaam bent dan wordt het vakantiegeld middels een eindafrekening uitbetaald binnen 6 weken nadat je gestopt bent met werken.

Ga naar djopzz.flexportal.eu. Hier kan je een nieuw wachtwoord aanvragen dat vervolgens naar jouw e-mailadres gestuurd wordt.

Jouw wachtwoord kan je wijzigen in e-UUR door in te loggen en naar Profiel te gaan. Aan de linkerkant van het scherm zie je de button wachtwoord wijzigen.

Geef dit in eerste instantie door aan jouw leidinggevende. Hij/zij kan dit eventueel aanpassen en aan ons doorgeven. Blijkt het inderdaad niet te kloppen? Laat jouw leidinggevende dit aan ons doorgeven, alleen dan kunnen wij extra uren uitbetalen.

Wij zijn elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. 

 

Telefoon Zwolle: 038-7601180
Telfoon Almelo: 0546-200225
 
E-mail: info@djopzz.nl

 

Bezoekadres:
Burgemeester van Roijensingel 16

8011 CT Zwolle

Plesmanweg 9 (verzamelgebouw Matrix)
7602 PD Almelo

 

Als u direct contact met ons wilt opnemen kan dat ook via het contactformulier.

Ga naar djopzz.flexportal.eu. Hier kan je een nieuw wachtwoord aanvragen dat vervolgens naar jouw e-mailadres gestuurd wordt.

Jouw wachtwoord kan je wijzigen in e-UUR door in te loggen en naar Profiel te gaan. Aan de linkerkant van het scherm zie je de button wachtwoord wijzigen.

Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten:

Voor fase A geldt in principe: ‘geen werk, geen loon’ (zie artikel 22 lid 1 t/m 4 van de ABU-CAO). Het is hierbij wel van belang dat de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting schriftelijk in je uitzendovereenkomst is opgenomen. Als er geen werk is wordt er geen loon doorbetaald. Wel heb je hier te maken met de verplichtingen bij een oproepovereenkomst, zie *.

Voor fase B geldt dat je de uitsluiting van de loondoorbetalingverplichting alleen kan toepassen als er géén of maximaal 26 weken gebruik is gemaakt van fase A (artikel 22 lid 6 ABU-CAO). Ook dan moet dit wel zijn opgenomen in de uitzendovereenkomst. Ook hier heb je te maken met de verplichtingen bij een oproepovereenkomst, zie *.

*Voor meer informatie over de regels bij een oproepovereenkomst:

Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting niet is uitgesloten:

Hierbij geldt loondoorbetaling van de afgesproken contracturen. Als je niet kan werken omdat het bedrijf gesloten is dan ligt dit in de risicosfeer van de werkgever en zal het loon moeten worden doorbetaald. Wel kan het bedrijf je vervangende passende arbeid bieden, zie hiervoor artikel 23 en 24 van de ABU-CAO.

Voor uitzendovereenkomsten fase A met uitzendbeding:

Als de opdrachtgever de opdracht daadwerkelijk beëindigt, dan eindigt daarmee de uitzendovereenkomst en is er geen loondoorbetalingsverplichting.

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is, dan ligt dit in de risicosfeer van de werkgever en zal in beginsel het loon moeten worden doorbetaald. Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten geldt ‘geen werk, geen loon’. Zie situatie 1.

In dit geval gelden de gewone regels over loonbetaling bij ziekte. Dat is voor het coronavirus niet anders. Als je ziek bent, dan is artikel 25 van de ABU-CAO van toepassing. Voor de uitzendkracht met een overeenkomst in fase A met uitzendbeding geldt dat bij ziekte de opdracht, en daarmee de uitzendovereenkomst eindigt. De uitzendkracht is dan uit dienst en heeft recht op een ZW-uitkering. Voor de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt dat bij ziekte het loon voor de duur van de overeenkomst moet worden doorbetaald. Het 1e jaar 90%, het 2e jaar 80% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.

Als de school of de kinderopvang sluit en je met spoed je kind(eren) moet ophalen, dan is er sprake van calamiteitenverlof. De uitzendkracht moet dit wel bij Djopzz melden. Calamiteitenverlof valt onder artikel 28 van de ABU-CAO. Voor fase A met uitzendbeding geldt hiervoor de reservering voor kort verzuim/buitengewoon verlof (voor zover opgebouwd). Voor uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt dat het loon moet worden doorbetaald. Calamiteitenverlof geldt voor de duur van de calamiteit: dit is de tijd die nodig is om het kind van school of opvang te halen en eventueel de volgende dag als de uitzendkracht op zo’n korte termijn nog geen vervangende oppas kan vinden. Als de uitzendkracht geen oppas kan vinden, dan zal hij daarna (in overleg met de werkgever) vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen.

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder geldt het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en geldt voor alle werknemers. Voor uitzendkrachten (fase A, B en C) is hierop geen uitzondering gemaakt.

De uitzendkracht heeft recht op minimaal 70% van het loon met als minimum het wettelijk minimumloon en als maximum het maximum dagloon.

Als uitzendkracht kan je per jaar maximaal twee maal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen. Als jij als uitzendkracht degene bent die de zorg moet verlenen, dan heb je recht op dit verlof.

Je kunt alleen gebruikmaken van de regeling als er loondoorbetalingsverplichting geldt. Het geldt dus niet voor oproepkrachten met een nul-urencontract of uitzendkrachten. Je kunt geen werktijdverkorting aanvragen voor medewerkers die al ziek zijn.

Voor gedetacheerde medewerkers die een contract hebben zonder uitzendbeding kan er wel werktijdverkorting worden aangevraagd. Dit moet Djopzz doen, omdat de gedetacheerden hier onder contract staan. Hiervoor is het van belang dat je dit meld bij Djopzz, zodat wij de aanvraag kunnen doen.

Nee, dat is niet mogelijk. Omdat de payrollkrachten formeel in dienst zijn van Djopzz, moet Djopzz de aanvraag hiervoor doen. Wel is het van belang dat je dit meld bij Djopzz, zodat wij de aanvraag kunnen doen.

Wij hebben onze uitzendkrachten geïnformeerd en aangegeven dat wij (en dus ook zij) het beleid van de opdrachtgever moeten volgen. Wij proberen in nauw contact met onze opdrachtgevers te blijven, maar beseffen ook dat voor iedereen de uitdaging op dit moment groot is. Mochten wij iets moeten weten of iets kunnen betekenen dan horen we dit graag.

Ja dat kan. Indien de medewerkers niet ziek, verkouden en/of koortsig zijn, dan mogen ze ingezet worden

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is dan geldt het volgende:

-Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de werknemer niet kan werken. De uitzendkracht moet aangemeld worden bij UWV.

-Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht loopt door en de quarantaine zal in de meeste gevallen voor risoco van de uitzendorganisatie komen.

-Is er sprake van uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting dan zal de quarantaine voor risico van de uitzendorganisatie komen.

 

De NOW geldt ook voor werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, maar de werkgever moet wel het loon doorbetalen. Als de werkgever het loon niet doorbetaalt, wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet roept bedrijven dan ook op om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten. Uitzendkrachten zitten in de loonsom van de uitzendwerkgever. Deze uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder personeel te hoeven laten gaan.

Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Ook voor hen kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft.

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Als de opdrachtgever de uitzendkracht heeft ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, dan kan het uitzendbureau de uitzendkracht door deze regeling een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten van uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft.

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Er moet dus bijvoorbeeld sprake zijn van omzetdaling Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

De NOW-regeling geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft.

Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Ingeleende krachten (zoals payrollkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Ja, over stagevergoeding van stagairs en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die aan hen wordt betaald telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Het loon van platformwerkers telt mee bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding, mits zij in dienst zijn bij de werkgever en er is voldaan aan de overige voorwaarden van de NOW-regeling.
Geldt de NOW ook voor mensen die niet in Nederland belastingplichtig zijn? Ja. De NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als u (deels) niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, ook als uw werkgever geen NOW-ontvangt.

Als uw werkgever een NOW-toekenning heeft, dan heeft hij zich gecommitteerd om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk is.

Als u op grond van uw arbeidsovereenkomst recht heeft op een reiskostenvergoeding, dan heeft u recht op doorbetaling hiervan zolang de arbeidsovereenkomst duurt. Dit kan mogelijk anders zijn, wanneer u als gevolg van de coronacrisis niet werkt en als gevolg daarvan geen reiskosten meer heeft.

De NOW biedt uw werkgever indien hij aan de voorwaarden voldoet een tegemoetkoming in de loonkosten. U hoeft daar zelf niets voor te doen en dit staat los van uw recht op loon.

Nee. Voor u geldt dat u gewoon blijft werken. Uw werkgever dient noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als u ziek bent, of volgens de richtlijnen van het RIVM thuis moet blijven en er geen mogelijkheden zijn om thuis te werken, dan hoeft u niet werken. U heeft recht op loon. Dit geldt ongeacht of uw werkgever een NOW-toekenning ontvangt.

De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (dat zijn de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend). Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer.

Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao of een arbeidsovereenkomst.

Uw werkgever krijgt ook een compensatie voor aanvullende lasten en kosten, waaronder pensioenpremies (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de pensioenpremie).

Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten:

Voor fase A geldt in principe: ‘geen werk, geen loon’ (zie artikel 22 lid 1 t/m 4 van de ABU-CAO). Het is hierbij wel van belang dat de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting schriftelijk in je uitzendovereenkomst is opgenomen. Als er geen werk is wordt er geen loon doorbetaald. Wel heb je hier te maken met de verplichtingen bij een oproepovereenkomst, zie *.

Voor fase B geldt dat je de uitsluiting van de loondoorbetalingverplichting alleen kan toepassen als er géén of maximaal 26 weken gebruik is gemaakt van fase A (artikel 22 lid 6 ABU-CAO). Ook dan moet dit wel zijn opgenomen in de uitzendovereenkomst. Ook hier heb je te maken met de verplichtingen bij een oproepovereenkomst, zie *.

*Voor meer informatie over de regels bij een oproepovereenkomst:

Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting niet is uitgesloten:

Hierbij geldt loondoorbetaling van de afgesproken contracturen. Als je niet kan werken omdat het bedrijf gesloten is dan ligt dit in de risicosfeer van de werkgever en zal het loon moeten worden doorbetaald. Wel kan het bedrijf je vervangende passende arbeid bieden, zie hiervoor artikel 23 en 24 van de ABU-CAO.

Voor uitzendovereenkomsten fase A met uitzendbeding:

Als de opdrachtgever de opdracht daadwerkelijk beëindigt, dan eindigt daarmee de uitzendovereenkomst en is er geen loondoorbetalingsverplichting.

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is, dan ligt dit in de risicosfeer van de werkgever en zal in beginsel het loon moeten worden doorbetaald. Voor uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten geldt ‘geen werk, geen loon’. Zie situatie 1.

In dit geval gelden de gewone regels over loonbetaling bij ziekte. Dat is voor het coronavirus niet anders. Als je ziek bent, dan is artikel 25 van de ABU-CAO van toepassing. Voor de uitzendkracht met een overeenkomst in fase A met uitzendbeding geldt dat bij ziekte de opdracht, en daarmee de uitzendovereenkomst eindigt. De uitzendkracht is dan uit dienst en heeft recht op een ZW-uitkering. Voor de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt dat bij ziekte het loon voor de duur van de overeenkomst moet worden doorbetaald. Het 1e jaar 90%, het 2e jaar 80% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.

Als de school of de kinderopvang sluit en je met spoed je kind(eren) moet ophalen, dan is er sprake van calamiteitenverlof. De uitzendkracht moet dit wel bij Djopzz melden. Calamiteitenverlof valt onder artikel 28 van de ABU-CAO. Voor fase A met uitzendbeding geldt hiervoor de reservering voor kort verzuim/buitengewoon verlof (voor zover opgebouwd). Voor uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt dat het loon moet worden doorbetaald. Calamiteitenverlof geldt voor de duur van de calamiteit: dit is de tijd die nodig is om het kind van school of opvang te halen en eventueel de volgende dag als de uitzendkracht op zo’n korte termijn nog geen vervangende oppas kan vinden. Als de uitzendkracht geen oppas kan vinden, dan zal hij daarna (in overleg met de werkgever) vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen.

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder geldt het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en geldt voor alle werknemers. Voor uitzendkrachten (fase A, B en C) is hierop geen uitzondering gemaakt.

De uitzendkracht heeft recht op minimaal 70% van het loon met als minimum het wettelijk minimumloon en als maximum het maximum dagloon.

Als uitzendkracht kan je per jaar maximaal twee maal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen. Als jij als uitzendkracht degene bent die de zorg moet verlenen, dan heb je recht op dit verlof.

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is dan geldt het volgende:

-Uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de werknemer niet kan werken. De uitzendkracht moet aangemeld worden bij UWV.

-Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht loopt door en de quarantaine zal in de meeste gevallen voor risoco van de uitzendorganisatie komen.

-Is er sprake van uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting dan zal de quarantaine voor risico van de uitzendorganisatie komen.

 

Ja. Voor werknemers in dienst van de werkgever geldt dat zij recht hebben op 100% doorbetaling van het loon, zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als u (deels) niet werkt. Het recht op loondoorbetaling bestaat, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, ook als uw werkgever geen NOW-ontvangt.

Als uw werkgever een NOW-toekenning heeft, dan heeft hij zich gecommitteerd om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk is.

Als u op grond van uw arbeidsovereenkomst recht heeft op een reiskostenvergoeding, dan heeft u recht op doorbetaling hiervan zolang de arbeidsovereenkomst duurt. Dit kan mogelijk anders zijn, wanneer u als gevolg van de coronacrisis niet werkt en als gevolg daarvan geen reiskosten meer heeft.

De NOW biedt uw werkgever indien hij aan de voorwaarden voldoet een tegemoetkoming in de loonkosten. U hoeft daar zelf niets voor te doen en dit staat los van uw recht op loon.

Nee. Voor u geldt dat u gewoon blijft werken. Uw werkgever dient noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als u ziek bent, of volgens de richtlijnen van het RIVM thuis moet blijven en er geen mogelijkheden zijn om thuis te werken, dan hoeft u niet werken. U heeft recht op loon. Dit geldt ongeacht of uw werkgever een NOW-toekenning ontvangt.

De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei (dat zijn de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend). Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer.

Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao of een arbeidsovereenkomst.

Uw werkgever krijgt ook een compensatie voor aanvullende lasten en kosten, waaronder pensioenpremies (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de pensioenpremie).

Je kunt alleen gebruikmaken van de regeling als er loondoorbetalingsverplichting geldt. Het geldt dus niet voor oproepkrachten met een nul-urencontract of uitzendkrachten. Je kunt geen werktijdverkorting aanvragen voor medewerkers die al ziek zijn.

Voor gedetacheerde medewerkers die een contract hebben zonder uitzendbeding kan er wel werktijdverkorting worden aangevraagd. Dit moet Djopzz doen, omdat de gedetacheerden hier onder contract staan. Hiervoor is het van belang dat je dit meld bij Djopzz, zodat wij de aanvraag kunnen doen.

Nee, dat is niet mogelijk. Omdat de payrollkrachten formeel in dienst zijn van Djopzz, moet Djopzz de aanvraag hiervoor doen. Wel is het van belang dat je dit meld bij Djopzz, zodat wij de aanvraag kunnen doen.

Wij hebben onze uitzendkrachten geïnformeerd en aangegeven dat wij (en dus ook zij) het beleid van de opdrachtgever moeten volgen. Wij proberen in nauw contact met onze opdrachtgevers te blijven, maar beseffen ook dat voor iedereen de uitdaging op dit moment groot is. Mochten wij iets moeten weten of iets kunnen betekenen dan horen we dit graag.

Ja dat kan. Indien de medewerkers niet ziek, verkouden en/of koortsig zijn, dan mogen ze ingezet worden

De NOW geldt ook voor werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, maar de werkgever moet wel het loon doorbetalen. Als de werkgever het loon niet doorbetaalt, wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet roept bedrijven dan ook op om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten. Uitzendkrachten zitten in de loonsom van de uitzendwerkgever. Deze uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder personeel te hoeven laten gaan.

Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Ook voor hen kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft.

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Als de opdrachtgever de uitzendkracht heeft ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, dan kan het uitzendbureau de uitzendkracht door deze regeling een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten van uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft.

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Er moet dus bijvoorbeeld sprake zijn van omzetdaling Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

De NOW-regeling geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft.

Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Ingeleende krachten (zoals payrollkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Ja, over stagevergoeding van stagairs en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die aan hen wordt betaald telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Het loon van platformwerkers telt mee bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding, mits zij in dienst zijn bij de werkgever en er is voldaan aan de overige voorwaarden van de NOW-regeling.
Geldt de NOW ook voor mensen die niet in Nederland belastingplichtig zijn? Ja. De NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.