Djopzz koploper inclusief werkgeverschap

Eric Krabbe, directeur Djopzz: ‘Onlangs hebben wij het PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat bij ons in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Djopzz op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Djopzz op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen’.

‘De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen, aldus Eric.

Inclusief werkgeverschap
Eric: ’Het doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe’.

Meer informatie?
EXtend MVO bedanken wij voor de begeleiding tijdens dit traject en natuurlijk onze collega Jacqueline Fransen die zich met ziel en zaligheid heeft ingezet voor deze certificering. Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.Terug naar overzicht