Onze unieke samenwerking kent alleen maar winnaars

“Wij moesten op zoek gaan naar mogelijkheden voor meer flexibiliteit in onze omgang met medewerkers.”, begint Coby Zandbergen, voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van Cibap, haar verhaal als we vragen naar haar overwegingen om het samenwerkingsverband Innotiq Cibap aan te gaan. "Flexibilisering van onze formatie was noodzakelijk, er is geen andere manier om de aansluiting van het beroepsonderwijs te kunnen afstemmen op de marktvraag. De betekenis van Innotiq Cibap is voor ons niet alleen van financiële aard”.

 

“Cibap is een mbo-instelling gericht op het creatieve vakgebied”, vervolgt Coby haar verhaal. “Als vakschool voor het creatieve beroepenveld is het in extreme mate van belang regelmatig vers bloed naar binnen te halen. Daarnaast is het dat ook zo het onderwijs zelf steeds flexibeler gaat worden. We gaan toe naar een generalistische basis met behoorlijke specialisatie aan het eind. Dat betekent dat je basisdocenten in dienst kunt nemen die de stabiele factor vormen, maar dat je ten behoeve van de diverse specialismen voortdurend moet schakelen. Dan is die flexibiliteit onmisbaar: een pool van professionals die op ieder gewenst moment kunnen worden ingezet, soms op jaarcontract, soms voor periodecontracten van twee of zes maanden. Bovendien heeft 60% van onze docenten, behalve een onderwijstaak, ook een eigen bedrijf of is ergens anders in dienst. Dan is flexibiliteit een must!"

“Zowel onze medewerkers als onze studenten profiteren ervan dat wij als school de flexibele schil adequaat hebben ingericht.”, besluit Coby in haar verhaal.

Coby Zandbergen, 

Voorzitter CvB Cibap, vakschool voor vormgeving

U bent werkgever en u wilt kennismaken?

Vul uw gegevens in en we komen graag persoonlijk voor een gesprek bij u langs.