Coronavirus Bedrijvenpagina

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, moeten we allemaal een bijdrage leveren. Daarom werken wij van Djopzz de komende tijd vanuit huis. Het zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving vinden wij heel erg belangrijk. Uiteraard zetten we ons in om onze dienstverlening voort te zetten en zijn wij via mail, app en telefonisch bereikbaar. We zijn er voor onze flexmedewerkers, klanten en medewerkers en steunen en informeren hen zo goed als we kunnen.

Je kunt alleen gebruikmaken van de regeling als er loondoorbetalingsverplichting geldt. Het geldt dus niet voor oproepkrachten met een nul-urencontract of uitzendkrachten. Je kunt geen werktijdverkorting aanvragen voor medewerkers die al ziek zijn.

Voor gedetacheerde medewerkers die een contract hebben zonder uitzendbeding kan er wel werktijdverkorting worden aangevraagd. Dit moet Djopzz doen, omdat de gedetacheerden hier onder contract staan. Hiervoor is het van belang dat je dit meld bij Djopzz, zodat wij de aanvraag kunnen doen.

Nee, dat is niet mogelijk. Omdat de payrollkrachten formeel in dienst zijn van Djopzz, moet Djopzz de aanvraag hiervoor doen. Wel is het van belang dat je dit meld bij Djopzz, zodat wij de aanvraag kunnen doen.

Wij hebben onze uitzendkrachten geïnformeerd en aangegeven dat wij (en dus ook zij) het beleid van de opdrachtgever moeten volgen. Wij proberen in nauw contact met onze opdrachtgevers te blijven, maar beseffen ook dat voor iedereen de uitdaging op dit moment groot is. Mochten wij iets moeten weten of iets kunnen betekenen dan horen we dit graag.

Ja dat kan. Indien de medewerkers niet ziek, verkouden en/of koortsig zijn, dan mogen ze ingezet worden

De NOW geldt ook voor werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, maar de werkgever moet wel het loon doorbetalen. Als de werkgever het loon niet doorbetaalt, wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet roept bedrijven dan ook op om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten. Uitzendkrachten zitten in de loonsom van de uitzendwerkgever. Deze uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder personeel te hoeven laten gaan.

Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Ook voor hen kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft.

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Als de opdrachtgever de uitzendkracht heeft ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, dan kan het uitzendbureau de uitzendkracht door deze regeling een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten van uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft.

Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Er moet dus bijvoorbeeld sprake zijn van omzetdaling Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau besluiten de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aan te bieden.

De NOW-regeling geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij in dienst heeft.

Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Ingeleende krachten (zoals payrollkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Ja, over stagevergoeding van stagairs en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die aan hen wordt betaald telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Het loon van platformwerkers telt mee bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding, mits zij in dienst zijn bij de werkgever en er is voldaan aan de overige voorwaarden van de NOW-regeling.
Geldt de NOW ook voor mensen die niet in Nederland belastingplichtig zijn? Ja. De NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.