SROI

SROI

Binnen aanbestedingen is Social Return (SROI) steeds vaker een contracteis. Overheids-gerelateerde organisaties proberen hiermee zoveel mogelijk mensen te laten participeren op de arbeidsmarkt met als doel in eigen inkomen te kunnen voorzien. Veel bedrijven vinden het een uitdaging om doeltreffend en efficiënt om te gaan met Social Return-verplichtingen.

Herkenbaar? Djopzz kan je hierbij helpen! Nieuwsgierig? Hieronder leggen we uit wat onze aanpak is.

Wij zijn dé Social Return partner voor allerlei type bedrijven van groot tot klein en wij bieden ondersteuning in alle fases van het project. Wij kennen de spelregels en volgen de landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet. Daardoor kunnen wij in elke situatie adviseren wat de beste aanpak is voor jouw bedrijf.

Tenderfase

  • Wij helpen je bij het analyseren van de tender en bedenken samen met jou een realistisch plan van aanpak waarmee je punten scoort. We onderzoeken samen welke taken en functie geschikt zijn voor het invullen van de SROI-verplichting.
  • Wij schrijven desgewenst mee aan de tenderteksten.

Gunning

Na gunning van een opdracht helpen we je met de volledige invulling en uitvoering van de Social Return verplichting. Denk hierbij aan:

  • Het werven en selecteren van de juiste kandidaten. Vanuit ons brede netwerk zijn wij in staat om hierin snel te schakelen.
  • Wij verzorgen het werkgeverschap in de vorm van payroll of detachering en regelen de administratie, salarisbetaling en het maximaal gebruik van premies en subsidiemogelijkheden.
  • Administratieve afhandeling van de SROI-verplichting in de door opdrachtgever aangewezen systemen.
  • Samen met de opdrachtgever kijken naar andere manieren van SROI-invulling. Denk hierbij aan sociale inkoop.

Kennissessie

Daarnaast geven wij ook kennis- en werksessies op het gebied van Social Return. Deze sessies zijn erop gericht om jou en je collega’s te helpen de bestaande kennis te vergroten en de interne processen optimaler op elkaar in te richten.

Waarom zaken doen met Djopzz?

Veel overheidsinstanties accepteren sociale inkoop als invullingsmogelijkheid voor Social Return. Djopzz is gecertificeerd voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) op trede 3 én 30+. Dat betekent dat we voldoen aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat bij ons in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Facturen van Djopzz kunnen worden ingediend als invulling voor de Social Return-verplichting.

De waarde van de factuur wordt in dat geval van de verplichting in mindering gebracht.

Van verplichting naar waarde: een realistisch plan van aanpak, volledige ondersteuning bij de uitvoering én administratieve verantwoording