Anti-discriminatie beleid Djopzz

Anti-discriminatie beleid

De bedrijfsvoering van ons is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgelijkstaat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. 

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. 

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over: 

  • Wat Djopzz verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
  • Wat het standpunt is van Djopzz ten opzichte van discriminatie/dicriminerenede verzoeken;
  • Handelen door de medewerkers;
  • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding;
  • Verantwoordelijkheden van de werkgever. 

Lees hier ons volledige Anti- discriminatiebeleid!