Aangenaam!

Djopzz

Wij vinden heb belangrijk om een vertrouwd en betrouwbaar uitzendbureau te zijn. Daarom zijn wij aangesloten bij de ABU, gaan betalingen over een G-rekening en zijn we gecertificeerd NEN 4400-1.

Het ABU-keurmerk geeft opdrachtgevers én uitzend- en payrollkrachten het vertrouwen. Het keurmerk stelt eisen op de volgende onderdelen:

Click hier voor meer achtergrondinfo.

Europese privacywet

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Hiervoor hebben we een Cookie reglement en Privacy statement opgesteld.

Anti-discriminatie beleid

De bedrijfsvoering van ons is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgelijkestaat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

  • Wat Djopzz verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
  • Wat het standpunt is van Djopzz ten opzichte van discriminatie/discriminerende verzoeken;
  • Handelen door de medewerkers;
  • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding;
  • Verantwoordelijkheden van de werkgever.

Lees hier ons volledige Anti-discriminatiebeleid!

Algemene voorwaarden Djopzz

Op al onze aanbiedingen, diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

De perfecte match tussen mens en baan.
Maud van Geel, Bedrijfsmanager werkbedrijf Ontplooj
Vanuit de goede intentie goede dingen doen, dat maakt samenwerken met Djopzz een feest. Dat anderen er beter van worden en niet per se jij zelf. Maud van Geel, Bedrijfsmanager werkbedrijf Ontplooj
Nicolette Szecsenyi, HR-manager EBS
“Het PSO-advies van Djopzz kenmerkt zich door een prettige manier van samenwerken en een gestructureerde projectmatige aanpak: efficiënte opzet en uitvoering van de inventarisatie, bewijslastcontrole én inzicht krijgen welke stappen je kan zetten om te groeien op de ladder. Daarnaast is het erg prettig samenwerken met de adviseurs van Djopzz." Nicolette Szecsenyi, HR-manager EBS
Mieke Wijnen, MVO- manager bij Kersten
“De training en begeleiding van Djopzz is voor ons waardevol omdat we hierdoor de puntjes op de ‘i’ kunnen zetten. Met het opfrissen van de kennis en kunde van onze begeleiders over hoe om te gaan met onze bijzondere talenten, maken we het met elkaar mogelijk dat ook deze groep zich kan blijven ontwikkelen. Ervaringen delen geeft erkenning en herkenning en het uitdiepen van casussen onder professionele begeleiding van de trainers van Djopzz is precies dat wat nodig is om ons inclusief ondernemerschap nog beter te kunnen borgen en nog breder uit te kunnen dragen.” Mieke Wijnen, MVO- manager bij Kersten
Brigitte Nijland, HR manager Morssinkhof Groep
“De werksessie ‘PSO en commercie’ heeft ons nog meer inzicht gegeven in de toegevoegde waarde van het keurmerk PSO voor ons bedrijf en op welke wijze we ons onderscheidend vermogen nog beter kunnen benutten. Aan het einde van de sessie hadden we concrete actiepunten om op te pakken.” Brigitte Nijland, HR manager Morssinkhof Groep
Karen Gerrits, accountmanager Laborijn
Djopzz gaat na de corona-periode nog meer van waarde zijn als het wringen van arbeidsaanbod en arbeidsvraag zichtbaar gaan worden. Karen Gerrits, accountmanager Laborijn
Jacco Vonhof, Voorzitter MKB Nederland
Djopzz is onze samenwerkingspartner! Jacco Vonhof, Voorzitter MKB Nederland
Gerrard Vinke, Directeur bij Landstede MBO
Plezierig. Professionele organisatie, betrouwbaar in de afspraken. Gevoel van samenwerken is heel sterk. Gerrard Vinke, Directeur bij Landstede MBO
Hajo Bijleveld, Bestuur ondersteuning Landstede
Vanuit Landstede hebben we al ruim 6 jaar een intensieve samenwerking met Djopzz. Hajo Bijleveld, Bestuur ondersteuning Landstede
Coby Zandbergen, Directeur Academiehuis|de Grote Kerk Zwolle
Innovatie van de arbeidsmarkt in de creatieve economie vraagt om uitvoeringskracht, oplossingsgericht zijn en het lef te pionieren: is Djopzz op het lijf geschreven. Coby Zandbergen, Directeur Academiehuis|de Grote Kerk Zwolle
Eric Krabbe, Directeur Djopzz
Djopzz zoekt en vindt talenten en helpt u optimale flexibiliteit te organiseren! Eric Krabbe, Directeur Djopzz