Arnoud van der Mannen

"Ik kan er echt van op aan dat Djopzz onderwijs haar rol als werkgever oppakt. Het is echt samenspel."

Arnoud van der Mannen

Het verhaal van Arnoud van der Mannen

Teamleider Jena XL

In Nederland werkt één op de vijf scholen volgens het Jenaplanconcept. JenaXL is hierin uniek omdat zij het concept zowel op de onderbouw alsook op de bovenbouw toepast. Arnoud van der Mannen is sinds mei 2020 als teamleider werkzaam bij JenaXL in Zwolle Zuid. “Omdat verschillen tussen individuen en daarom talent centraal staan binnen het Jenaplanconcept is het niet zo gek dat we juist Innotiq via Djopzz als partner hebben bij het samenstellen van ons team”.

Flexibiliteit
Innotiq is onderdeel van Djopzz Onderwijs en maakt een unieke constructie in het onderwijs mogelijk waarbij een deel van de nieuwe docenten en staf op papier Innotiq als werkgever hebben. “Het vraagt veel flexibiliteit van het partnerschap wanneer je het functioneel werkgeverschap en formeel werkgeverschap gaat scheiden”. Als docent maak je onderdeel uit van het team van JenaXL waarbinnen de contractuele zaken, waaronder het loonstrookje, worden verzorgd door Innotiq. “Een constructie die voor ons alleen werkt omdat we dit samen met Djopzz doen.” aldus Arnoud.

Werkgeverschap
Wanneer een casus om meer aandacht vraagt, pakt Innotiq direct haar rol. Deze pro-actieve houding heeft ertoe geleid dat er echt gezamenlijk werkgeverschap wordt ervaren. Innotiq regelt en komt met oplossingen. “Door aanpassingen in de wetgeving zijn de voordelen van deze constructie wat minder groot geworden, maar dat heeft er niet toe geleid dat we minder samen optrekken. Wij zijn een bijzonder type school met een sterk pedagogisch klimaat waarbij leerlingen elkaar helpen en er veel betrokkenheid van ouders is. Wij hebben een bredere en langere brugklas en zoomen sterk in op zelfstandigheid en leiderschap. Allemaal elementen die in het echte leven een grote rol spelen. Djopzz snapt dit als geen ander en dat maakt de samenwerking zo waardevol”.